Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toekomst van Cinematek in de mediapool Reyers.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 29)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 15/12/2014 Datum publicatie: 14/01/2015 Referentie: B.I.V. 32 (14/15), Blz. 30
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 14/01/2015 Referentie: B.I.V. 32 (14/15), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/12/2014 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/01/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 32 (14/15) 31
14/01/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 32 (14/15) 31
14/01/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 32 (14/15) 33