Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het bericht dat het aantal sociale woningen is gedaald.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 33)

 
Datum ontvangst: 15/12/2014 Datum publicatie: 08/01/2015 Referentie: B.I.V. 31 (14/15), Blz. 18
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 08/01/2015 Referentie: B.I.V. 31 (14/15), Blz. 26
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2014 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/12/2014 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/01/2015 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 31 (14/15) 18
08/01/2015 Tussenkomst Mathilde El Bakri B.I.V. 31 (14/15) 19
08/01/2015 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 31 (14/15) 20
08/01/2015 Tussenkomst Khadija Zamouri B.I.V. 31 (14/15) 22
08/01/2015 Tussenkomst Abdallah Kanfaoui B.I.V. 31 (14/15) 23
08/01/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock B.I.V. 31 (14/15) 24
08/01/2015 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba B.I.V. 31 (14/15) 25
08/01/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 31 (14/15) 26
08/01/2015 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 31 (14/15) 30