Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de geheven leegstandstaksen in 2013 en 2014.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 18)

 
Datum ontvangst: 13/10/2014 Datum publicatie: 15/12/2014 Referentie: B.V.A. nr 2, Blz. 116
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: SO14 Datum antwoord: 15/12/2014 Referentie: B.V.A. nr 2, Blz. 116
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/10/2014 Ontvankelijk p.m.
15/12/2014 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 2 116
 
Vraag