Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steun van het Brussels Gewest aan de oorlogsslachtoffers in de Democratische Republiek Congo.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 14)

 
Datum ontvangst: 08/01/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2015 Dringende vraag omgevormd in mondelinge vraag Charles Picqué V.V. 14 (14/15) 31
09/01/2015 Ontvankelijk Charles Picqué
09/01/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Charles Picqué
02/02/2015 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Charles Picqué B.I.V. 41 (14/15) 78