Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het proefproject met de huurtoelage op de private markt.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 42)

 
Datum ontvangst: 12/01/2015 Datum publicatie: 29/01/2015 Referentie: B.I.V. 40 (14/15), Blz. 21
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 29/01/2015 Referentie: B.I.V. 40 (14/15), Blz. 33
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/01/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/01/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
29/01/2015 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 40 (14/15) 21
29/01/2015 Tussenkomst Mohamed Ouriaghli B.I.V. 40 (14/15) 23
29/01/2015 Tussenkomst Arnaud Verstraete B.I.V. 40 (14/15) 24
29/01/2015 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba B.I.V. 40 (14/15) 24
29/01/2015 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 40 (14/15) 26
29/01/2015 Tussenkomst Mathilde El Bakri B.I.V. 40 (14/15) 28
29/01/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock B.I.V. 40 (14/15) 29
29/01/2015 Tussenkomst Olivier de Clippele B.I.V. 40 (14/15) 32
29/01/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 40 (14/15) 33
29/01/2015 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 40 (14/15) 41