Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de Raad voor Dierenwelzijn.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 15)

 
Datum ontvangst: 06/01/2015 Datum publicatie: 03/02/2015 Referentie: B.I.V. 43 (14/15), Blz. 81
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 03/02/2015 Referentie: B.I.V. 43 (14/15), Blz. 82
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/01/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/01/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2015 Ontwikkeling Dominique Dufourny B.I.V. 43 (14/15) 81
03/02/2015 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 43 (14/15) 82