Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het promoten van het onderbrengen van verhuurde woningen in sociale verhuurkantoren.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 27)

 
Datum ontvangst: 22/01/2015 Datum publicatie: 12/02/2015 Referentie: B.I.V. 50 (14/15), Blz. 64
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 12/02/2015 Referentie: B.I.V. 50 (14/15), Blz. 65
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/01/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/02/2015 Ontwikkeling Khadija Zamouri B.I.V. 50 (14/15) 64
12/02/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 50 (14/15) 65
12/02/2015 Repliek Khadija Zamouri B.I.V. 50 (14/15) 67