Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd van onze gemeenten tegen sociale en fiscale fraude en oprichting van het observatorium van de referentieprijzen voor overheidsopdrachten.

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 30)

 
Datum ontvangst: 12/11/2014 Datum publicatie: 15/01/2015 Referentie: B.V.A. nr 3, Blz. 5
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/12/2016 Referentie: B.V.A. nr 24, Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/11/2014 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/11/2014 Ontvankelijk p.m.
15/12/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 24 16
 
Vraag