Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ondersteuning van "cohousing".

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 32)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 19/02/2015 Datum publicatie: 19/03/2015 Referentie: B.I.V. 69 (14/15), Blz. 49
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 19/03/2015 Referentie: B.I.V. 69 (14/15), Blz. 51
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/03/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 69 (14/15) 50
19/03/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 69 (14/15) 51
19/03/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 69 (14/15) 53