Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de door het Europees Hof van Justitie Selor-taaltests te streng geacht.

Indiener(s)
Marc-Jean Ghyssels
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 27)

 
Datum ontvangst: 06/02/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement