Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de ophaling van organisch afval.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 29)

 
Datum ontvangst: 19/02/2015 Datum publicatie: 24/03/2015 Referentie: B.I.V. 71 (14/15), Blz. 6
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 24/03/2015 Referentie: B.I.V. 71 (14/15), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/03/2015 Voornaamste interpellatie Arnaud Pinxteren B.I.V. 71 (14/15) 6
24/03/2015 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 71 (14/15) 8
24/03/2015 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 71 (14/15) 13
24/03/2015 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 71 (14/15) 18