Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de verkoop van de Synagoge in de Paviljoenstraat in Schaarbeek.

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 44)

 
Datum ontvangst: 02/02/2015 Datum publicatie: 10/03/2015 Referentie: B.I.V. 63 (14/15), Blz. 57
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 10/03/2015 Referentie: B.I.V. 63 (14/15), Blz. 59
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2015 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/03/2015 Ontwikkeling Khadija Zamouri B.I.V. 63 (14/15) 58
10/03/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 63 (14/15) 59
10/03/2015 Repliek Khadija Zamouri B.I.V. 63 (14/15) 60