Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het Wooninformatiecentrum.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 33)

 
Datum ontvangst: 29/01/2015 Datum publicatie: 05/03/2015 Referentie: B.I.V. 60 (14/15), Blz. 48
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 05/03/2015 Referentie: B.I.V. 60 (14/15), Blz. 49
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/03/2015 Ontwikkeling Hasan Koyuncu B.I.V. 60 (14/15) 48
05/03/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 60 (14/15) 49