Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aankoop van gronden door de Grondregie.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 44)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 09/01/2015 Datum publicatie: 15/02/2015 Referentie: B.V.A. nr 4, Blz. 9
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/03/2015 Referentie: B.V.A. nr 5, Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/01/2015 Ontvankelijk p.m.
15/03/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 5 34
 
Vraag