Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de houding van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het Uplace-dossier.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 59)

 
Datum ontvangst: 27/02/2015 Datum publicatie: 30/03/2015 Referentie: B.I.V. 74 (14/15), Blz. 6
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 30/03/2015 Referentie: B.I.V. 74 (14/15), Blz. 8
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/03/2015 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 74 (14/15) 6
30/03/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 74 (14/15) 8
30/03/2015 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 74 (14/15) 9