Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende de "Gay Pride 2015".

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 30)

 
Datum ontvangst: 02/03/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/03/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/03/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/03/2015 Ingetrokken door zijn auteur. Charles Picqué B.I.V. 70 (14/15) 5
23/03/2015 Interpellatie omgevormd tot schriftelijke vraag. Charles Picqué B.I.V. 70 (14/15) 5