Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Dringende vraag betreffende de aankoop van de Citroëngarage en herstructurering van het Ijzerplein.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 55)

Rubriek(en):
Ruimtelijke ordening, Grondbeleid
 
Datum ontvangst: 12/03/2015 Datum publicatie: 13/03/2015 Referentie: V.V. 22 (14/15), Blz. 43
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 13/03/2015 Referentie: V.V. 22 (14/15), Blz. 47
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/03/2015 Ontvankelijk Charles Picqué
13/03/2015 Voornaamste dringende vraag Emmanuel De Bock V.V. 22 (14/15) 45
13/03/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete V.V. 22 (14/15) 44
13/03/2015 Antwoord namens de bestemmeling Fadila Laanan V.V. 22 (14/15) 47
13/03/2015 Repliek Arnaud Verstraete V.V. 22 (14/15) 48