Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toegankelijkheid van de gebouwen.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 53)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 22/01/2015 Datum publicatie: 15/03/2015 Referentie: B.V.A. nr 5, Blz. 8
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/10/2016 Referentie: B.V.A. nr 22, Blz. 24
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2015 Ontvankelijk p.m.
15/10/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 22 24
 
Vraag