Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het Brussels Planbureau en de openbare operator.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 176)

Rubriek(en):
Ruimtelijke ordening, Planning
 
Datum ontvangst: 27/03/2015 Datum publicatie: 04/05/2015 Referentie: B.I.V. 89 (14/15), Blz. 15
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 04/05/2015 Referentie: B.I.V. 89 (14/15), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
04/05/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 89 (14/15) 15
04/05/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 89 (14/15) 17
04/05/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 89 (14/15) 18