Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het houden van nieuwe gezelschapsdieren.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bianca Debaets, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn (Vragen nr 26)

 
Datum ontvangst: 26/03/2015 Datum publicatie: 05/05/2015 Referentie: B.I.V. 90 (14/15), Blz. 78
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 05/05/2015 Referentie: B.I.V. 90 (14/15), Blz. 79
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/05/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 90 (14/15) 78
05/05/2015 Antwoord Bianca Debaets B.I.V. 90 (14/15) 79
05/05/2015 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 90 (14/15) 81