Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de goedkeuring van het politiereglement inzake drankwinkels door de gemeenteraad van Schaarbeek op 28 januari 2015.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 80)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 17/03/2015 Datum publicatie: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 104 (14/15), Blz. 20
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 104 (14/15), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2015 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/04/2015 Uitgesteld Ahmed El Khannouss B.I.V. 87 (14/15) 49
19/05/2015 Uitgesteld Ahmed El Khannouss B.I.V. 98 (14/15) 17
02/06/2015 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 104 (14/15) 20
02/06/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 104 (14/15) 23
02/06/2015 Repliek Emin Özkara B.I.V. 104 (14/15) 26