Logo Parlement Buxellois

Interpellatie betreffende het gebrek aan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op vlak van huisvesting.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 118)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 02/04/2015 Datum publicatie: 12/05/2015 Referentie: B.I.V. 94 (14/15), Blz. 17
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 12/05/2015 Referentie: B.I.V. 94 (14/15), Blz. 24
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/04/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/04/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/05/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 94 (14/15) 17
12/05/2015 Toegevoegde interpellatie Mohamed Ouriaghli B.I.V. 94 (14/15) 19
12/05/2015 Tussenkomst Alain Maron B.I.V. 94 (14/15) 21
12/05/2015 Tussenkomst Youssef Handichi B.I.V. 94 (14/15) 22
12/05/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 94 (14/15) 24
12/05/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 94 (14/15) 31