Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bevoegdheden van het BISA in het kader van de door de regering aangenomen werkloosheidshervormingen.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 92)

 
Datum ontvangst: 27/02/2015 Datum publicatie: 15/04/2015 Referentie: B.V.A. nr 6, Blz. 15
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/11/2015 Referentie: B.V.A. nr 12, Blz. 43
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/02/2015 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/02/2015 Ontvankelijk p.m.
15/11/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.V.A. nr 12 43
 
Vraag