Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het tijdelijk en multifunctioneel gebruik van terreinen en gebouwen in Brussel.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 95)

Rubriek(en):
nihil
 
Datum ontvangst: 30/04/2015 Datum publicatie: 03/06/2015 Referentie: B.I.V. 106 (14/15), Blz. 57
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 03/06/2015 Referentie: B.I.V. 106 (14/15), Blz. 60
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/05/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/05/2015 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/06/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 106 (14/15) 58
03/06/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 106 (14/15) 60
03/06/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 106 (14/15) 63