Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het feit dat geweld tussen echtgenoten en binnen het gezin geen prioriteit meer is voor de politie.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 96)

 
Datum ontvangst: 11/05/2015 Datum publicatie: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 104 (14/15), Blz. 44
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 104 (14/15), Blz. 46
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/05/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/05/2015 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2015 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 104 (14/15) 44
02/06/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 104 (14/15) 46
02/06/2015 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 104 (14/15) 48