Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toepassing van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende het pesticidegebruik.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 81)

 
Datum ontvangst: 11/05/2015 Datum publicatie: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 103 (14/15), Blz. 45
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 02/06/2015 Referentie: B.I.V. 103 (14/15), Blz. 46
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/05/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/05/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
02/06/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 103 (14/15) 45
02/06/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 103 (14/15) 46
02/06/2015 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 103 (14/15) 48