Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Dringende vraag betreffende de renovatiemogelijkheden van het Koning Boudewijnstadion.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 67)
aan
Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen nr 8)

Rubriek(en):
Ruimtelijke ordening, Recreatiezone en sportinfrastructuur
 
Datum ontvangst: 22/05/2015 Datum publicatie: 22/05/2015 Referentie: V.V. 28 (14/15), Blz. 10
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 22/05/2015 Referentie: V.V. 28 (14/15), Blz. 12
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/05/2015 Ontvankelijk Charles Picqué
22/05/2015 Voornaamste dringende vraag Johan Van den Driessche V.V. 28 (14/15) 11
22/05/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete V.V. 28 (14/15) 11
22/05/2015 Antwoord Guy Vanhengel V.V. 28 (14/15) 12
22/05/2015 Repliek Arnaud Verstraete V.V. 28 (14/15) 15