Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het beheer van afgedankte voertuigen.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 97)

 
Datum ontvangst: 21/05/2015 Datum publicatie: 16/06/2015 Referentie: B.I.V. 116 (14/15), Blz. 7
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 16/06/2015 Referentie: B.I.V. 116 (14/15), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/05/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/05/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/06/2015 Uitgesteld Viviane Teitelbaum B.I.V. 109 (14/15) 49
16/06/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 116 (14/15) 8
16/06/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 116 (14/15) 9
16/06/2015 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 116 (14/15) 11