Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bovenmatige sociale woningen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 84)

 
Datum ontvangst: 11/03/2015 Datum publicatie: 15/05/2015 Referentie: B.V.A. nr 7, Blz. 60
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/06/2015 Referentie: B.V.A. nr 8, Blz. 177
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/03/2015 Ontvankelijk p.m.
15/06/2015 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 8 177
 
Vraag