Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Interpellatie betreffende de samenwerking tussen het ANB en de sociale-economiebedrijven met het oog op een beter hergebruik van het afval in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 142)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 160)
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 61)

 
Datum ontvangst: 08/06/2015 Datum publicatie: 23/06/2015 Referentie: B.I.V. 120 (14/15), Blz. 7
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 23/06/2015 Referentie: B.I.V. 120 (14/15), Blz. 20
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/06/2015 Voornaamste interpellatie Annemie Maes B.I.V. 120 (14/15) 8
23/06/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 120 (14/15) 10
23/06/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 120 (14/15) 20
23/06/2015 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 120 (14/15) 32