Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de kwaliteit van de woningen in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 108)

 
Datum ontvangst: 08/06/2015 Datum publicatie: 18/06/2015 Referentie: B.I.V. 117 (14/15), Blz. 35
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 18/06/2015 Referentie: B.I.V. 117 (14/15), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
18/06/2015 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 117 (14/15) 36
18/06/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 117 (14/15) 37
18/06/2015 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 117 (14/15) 40