Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de impact van de verstrengde voorwaarden voor consumentenkrediet op aanvragen bij het Brussels Woningfonds.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 113)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 22/06/2015 Datum publicatie: 09/07/2015 Referentie: B.I.V. 132 (14/15), Blz. 36
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 09/07/2015 Referentie: B.I.V. 132 (14/15), Blz. 37
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
09/07/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 132 (14/15) 36
09/07/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 132 (14/15) 37
09/07/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 132 (14/15) 39