Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de herbestemming van kerken.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 141)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 22/06/2015 Datum publicatie: 30/09/2015 Referentie: B.I.V. 5 (15/16), Blz. 77
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 30/09/2015 Referentie: B.I.V. 5 (15/16), Blz. 79
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2015 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/09/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 5 (15/16) 78
30/09/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 5 (15/16) 79
30/09/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 5 (15/16) 82