Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het kappen van bomen in Brussel.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 142)
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 119)

 
Datum ontvangst: 22/06/2015 Datum publicatie: 07/07/2015 Referentie: B.I.V. 130 (14/15), Blz. 42
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 07/07/2015 Referentie: B.I.V. 130 (14/15), Blz. 44
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/07/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 130 (14/15) 43
07/07/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 130 (14/15) 44
07/07/2015 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 130 (14/15) 46