Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het duivenbeleid in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 133)

 
Datum ontvangst: 06/07/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/07/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2015 Van de agenda gehaald. Viviane Teitelbaum B.I.V. 136 (14/15) 25
14/07/2015 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Viviane Teitelbaum B.I.V. 136 (14/15) 25