Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de waardevolle metalen in het afvalwater.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 136)

 
Datum ontvangst: 26/05/2015 Datum publicatie: 15/07/2015 Referentie: B.V.A. nr 9, Blz. 245
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/07/2015 Referentie: B.V.A. nr 9, Blz. 245
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/05/2015 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
26/05/2015 Ontvankelijk p.m.
15/07/2015 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 9 245
 
Vraag