Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de erbarmelijke positie van de woonwagenbewoners in het Gewest.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 141)

 
Datum ontvangst: 09/09/2015 Datum publicatie: 01/10/2015 Referentie: B.I.V. 7 (15/16), Blz. 43
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 01/10/2015 Referentie: B.I.V. 7 (15/16), Blz. 45
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/10/2015 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 7 (15/16) 44
01/10/2015 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 7 (15/16) 45
01/10/2015 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 7 (15/16) 46