Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de selectieve afbraak.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 145)

 
Datum ontvangst: 27/08/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2015 Ingetrokken door zijn auteur. Uitgebreid Bureau van het Parlement