Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het aantal nieuwe sociale woonprojecten met bescheiden en middelgrote woningen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 168)

 
Datum ontvangst: 30/06/2015 Datum publicatie: 15/09/2015 Referentie: B.V.A. nr 10, Blz. 233
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15 Datum antwoord: 15/09/2015 Referentie: B.V.A. nr 10, Blz. 233
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2015 Ontvankelijk p.m.
15/09/2015 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 10 233
 
Vraag