Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de tijdelijke verhuis van de Unescoschool van Koekelberg.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 177)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 24/09/2015 Datum publicatie: 21/10/2015 Referentie: B.I.V. 17 (15/16), Blz. 57
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 21/10/2015 Referentie: B.I.V. 17 (15/16), Blz. 60
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/10/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/10/2015 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/10/2015 Ontwikkeling Arnaud Verstraete B.I.V. 17 (15/16) 58
21/10/2015 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 17 (15/16) 60
21/10/2015 Repliek Arnaud Verstraete B.I.V. 17 (15/16) 62