Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de actie van Actiris in de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving.

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 166)

 
Datum ontvangst: 09/11/2015 Datum publicatie: 07/01/2016 Referentie: B.I.V. 40 (15/16), Blz. 61
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 07/01/2016 Referentie: B.I.V. 40 (15/16), Blz. 63
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2015 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/01/2016 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 40 (15/16) 61
07/01/2016 Antwoord Didier Gosuin B.I.V. 40 (15/16) 63
07/01/2016 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 40 (15/16) 65