Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de hervorming van het SVK-besluit.

Indiener(s)
Mohamed Ouriaghli
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 154)

 
Datum ontvangst: 14/10/2015 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2015 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/12/2015 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag Mohamed Ouriaghli