Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het ANB en het hergebruik van afvalstoffen.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 41)

 
Datum ontvangst: 30/10/2015 Datum publicatie: 08/12/2015 Referentie: B.I.V. 32 (15/16), Blz. 13
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 08/12/2015 Referentie: B.I.V. 32 (15/16), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/12/2015 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 32 (15/16) 14
08/12/2015 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 32 (15/16) 15
08/12/2015 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 32 (15/16) 16