Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het witboek over diversiteit van BECI.

Indiener(s)
Arnaud Verstraete
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 196)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 24/09/2015 Datum publicatie: 15/11/2015 Referentie: B.V.A. nr 12, Blz. 29
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/12/2015 Referentie: B.V.A. nr 13, Blz. 165
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2015 Ontvankelijk p.m.
15/12/2015 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 13 165
15/12/2015 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag