Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het Natuurplan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 174)

 
Datum ontvangst: 23/11/2015 Datum publicatie: 05/01/2016 Referentie: B.I.V. 39 (15/16), Blz. 33
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 05/01/2016 Referentie: B.I.V. 39 (15/16), Blz. 34
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/11/2015 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/11/2015 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/01/2016 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 39 (15/16) 34
05/01/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 39 (15/16) 34
05/01/2016 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 39 (15/16) 37