Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verbetering van de energieprestatie van erfgoedgebouwen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 216)

 
Datum ontvangst: 04/11/2015 Datum publicatie: 15/12/2015 Referentie: B.V.A. nr 13, Blz. 26
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/02/2016 Referentie: B.V.A. nr 15, Blz. 145
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2015 Ontvankelijk p.m.
15/02/2016 Antwoord Céline Fremault B.V.A. nr 15 145
 
Vraag