Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de overname van de gemeentelijke containerparken door het Gewest.

Indiener(s)
Emmanuel De Bock
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 169)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 27/10/2015 Datum publicatie: 15/12/2015 Referentie: B.V.A. nr 13, Blz. 27
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 15/01/2016 Referentie: B.V.A. nr 14, Blz. 113
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2015 Ontvankelijk p.m.
15/01/2016 Antwoord Fadila Laanan B.V.A. nr 14 113
 
Vraag