Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het duurzame wijkcontract Pogge.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid (Vragen nr 213)

Rubriek(en):
nihil, Nihil
 
Datum ontvangst: 04/01/2016 Datum publicatie: 17/02/2016 Referentie: B.I.V. 62 (15/16), Blz. 20
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 17/02/2016 Referentie: B.I.V. 62 (15/16), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2016 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/02/2016 Ontwikkeling Emin Özkara B.I.V. 62 (15/16) 20
17/02/2016 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 62 (15/16) 21