Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de opening van het centrum Recy-k en de goede werking ervan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Fadila Laanan, Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt (Vragen nr 47)

 
Datum ontvangst: 12/01/2016 Datum publicatie: 23/02/2016 Referentie: B.I.V. 67 (15/16), Blz. 6
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 23/02/2016 Referentie: B.I.V. 67 (15/16), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/02/2016 Ontwikkeling Pierre Kompany B.I.V. 67 (15/16) 6
23/02/2016 Antwoord Fadila Laanan B.I.V. 67 (15/16) 7
23/02/2016 Repliek Pierre Kompany B.I.V. 67 (15/16) 8