Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de onbedoelde gevolgen van het Kanaalplan en de strijd tegen de huisjesmelkerij.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie (Vragen nr 201)

 
Datum ontvangst: 22/02/2016 Datum publicatie: 03/03/2016 Referentie: B.I.V. 71 (15/16), Blz. 54
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16 Datum antwoord: 03/03/2016 Referentie: B.I.V. 71 (15/16), Blz. 55
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2016 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2016 Verwijzing naar comm. 4 (Huisvesting en stadsvernieuwing) Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/03/2016 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 71 (15/16) 54
03/03/2016 Antwoord Céline Fremault B.I.V. 71 (15/16) 55
03/03/2016 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 71 (15/16) 57